Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Fijałkowski

Pogrzeb śp. Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego

Fot. R. Sobkowicz

     19 lutego 2003 roku w kościele św. Wojciecha w Łodzi odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza i wielkiego obrońcy życia. Wśród licznych uczestników znaczną grupę stanowiły delegacje różnych instytucji i organizacji z całej Polski.

     Mszy św. przewodniczył arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, koncelebrowali biskupi Adam Lepa, Piotr Libera, Stanisław Stefanek oraz około stu księży diecezjalnych i zakonnych.
     Na rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych ks. Andrzej Dąbrowski, kanclerz kurii Archidiecezji Łódzkiej, odczytał list od Ojca Świętego. "Z bólem przyjmuję odejście wybitnego profesora i ofiarnego lekarza, odważnego obrońcy życia nienarodzonych, członka Papieskiej Akademii »Pro Vita«, seminaryjnego wykładowcy medycyny pastoralnej. Dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się udziałem Kościoła, dzięki jego długoletniej pracy, a szczególnie za każde uratowane istnienie ludzie" - napisał Jan Paweł II, głęboko poruszony śmiercią Profesora.

  Abp Władysław Ziółek powiedział:. "O Prof. Fijałkowskim nie sposób mówić inaczej niż wielki człowiek, wielki chrześcijanin, wielki Polak, który nie tylko przemawiał, pisał, wykładał i prowadził dyskusje, lecz przede wszystkim dawał żywe świadectwo swojej wiary. Z wiarą wiązał i z wiary konsekwentnie wyprowadzał zasady etyki lekarskiej. Był im wierny nawet za cenę kariery naukowej i utraty stanowiska. Płynął w życiu pod prąd, nie ulegając zmieniającym się modom i politycznym poprawnościom. Był świadkiem wiary i miłości. Budził powszechny podziw i głębokie uznanie. Często pytał o niego w rozmowach ze mną Ojciec Święty. Widział w nim wielki naukowy autorytet, oddany bez reszty afirmacji i obronie życia (...) Prof. Fijałkowski był świadkiem. Świadek to więcej niż nauczyciel. Świadek to także więcej niż naukowiec i pisarz. Świadek to uczeń idący śladami Chrystusa - z wiarą i miłością dźwigający za Nim swój krzyż. Bo miłość to ofiara. Tu nie wystarczają już słowa. Trzeba dać świadectwo. Profesor to potrafił, był prawdziwym świadkiem i jego nazwisko stało się symbolem wierności, męstwa i uczciwości".Foto: Lech Kowalewski

     Homilię, która była wzruszającym wspomnieniem o Profesorze, wygłosił ks. dr Andrzej Świątczak, wieloletni rektor Seminarium Duchownego w Łodzi, rektor filli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, teolog moralny i przyjaciel Profesora. Mówił, że Profesor w rozmowach często wracał do trzech momentów swojego życia: pobytu w obozie koncentracyjnym (tam obiecał, że jeśli przeżyje, będzie walczyć o życie), roku 1956 (uchwalono wtedy ustawę dopuszczającą aborcję) i roku 1974 (profesor został wtedy wyrzucony z pracy na uczelni). "W czasie całej swojej twórczości przestrzegał on postawy wobec życia. Nigdy nie musiał zmieniać poglądów, nigdy się z nich nie musiał wycofywać. (...) Pozostawał czystym, przejrzystym i jednoznacznym. Był swego rodzaju prorokiem, człowiekiem niezłomnym". Wzruszającą chwilą było odtworzenie z taśmy magnetofonowej głosu Profesora zarejestrowanego podczas wręczania mu Krzyża Komandorskiego Papieża Grzegorza Wielkiego. Wzruszająco opisał też ostatnie chwile życia Profesora.

     Na zakończenie Mszy św. żegnali Profesora także: Sekretarz Episkopatu Polski bp Piotr Libera, przedstawiciele KUL-u senator prof. Adam Biela i dr Dorota Kornas Biela, licznych towarzystw naukowych, Akademii Medycznej w Łodzi, Ruchu Focolari, Prezydent Łodzi - Jerzy Kropiwnicki. W imieniu ruchów obrony życia przemawiała Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa..


Foto: Lech Kowalewski

     Po Mszy św. długi kondukt żałobny przeszedł na cmentarz na Kurczakach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

     Zgodnie z wolą Profesora, zamiast kwiatów składano ofiary na „Fundusz Ochrony Życia Włodzimierza Fijałkowskiego”. Pieniądze mają zostać powierzone Human Life International – Europa z siedzibą w Gdańsku, na ratowanie dzieci poczętych w Polsce i w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Więcej o Profesorze Włodzimierzu Fijałkowskim

Telegram od Ojca Świętego Jana Pawła II

Słowo Arcybiskupa Władysława Ziółka Ordynariusza Diecezji Łódzkiej

Homilia wygłoszona podczas pogrzebu śp. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

Biskup Stanisław Stefanek o Profesorze Włodzimierzu Fijałkowskim