Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Władysław ZIÓŁEK
Ordynariusz Łódzki
Łódź

 

          Jednoczę się w modlitwie z Kościołem w Łodzi, który poleca Bogu duszę świętej pamięci profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. Z bólem przyjmuję odejście tego wybitnego profesora i ofiarnego lekarza, odważnego obrońcy życia nienarodzonych, członka Papieskiej Akademii "Pro Vita", seminaryjnego wykładowcy medycyny pastoralnej. Dziękuję Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się udziałem Kościoła dzięki jego długoletniej pracy, a szczególnie za każde uratowane istnienie ludzkie. Wierzę, że Pan obficie wynagrodzi mu to dzieło w swojej chwale. Niech odpoczywa w pokoju! 

          Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i wszystkim uczestnikom liturgii pogrzebowej przesyłam wyrazy duchowej bliskości i z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Jan Paweł II, Papież

 

Watykan, 17 lutego 2003 r. 

Pogrzeb Profesora Fijałkowskiego

Słowo Arcybiskupa Władysława Ziółka Ordynariusza Diecezji Łódzkiej

Homilia wygłoszona podczas pogrzebu śp. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

Biskup Stanisław Stefanek o Profesorze Włodzimierzu Fijałkowskim

Więcej o Profesorze Włodzimierzu Fijałkowskim